Bulliontex - ทางการแพทย์

ทางการแพทย์

การออกแบบสิ่งทอทางการแพทย์ที่ใช้โพลีเอสเตอร์เป็นหลัก คุณสามารถเลือกตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยการทดสอบมาตรฐานสากล ตัวอย่างหน้ากากที่เราผลิตขึ้น มีความสามารถในการกรองสูง อากาศมีการซึมผ่านได้ดี น้ำหนักเบา และไม่ก่อให้เกิดสารภูมิแพ้

ทางการแพทย์

ทางการแพทย์

ดูทั้งหมด